Ondanks hun overeenkomsten verschilt de mentale gezondheid van de emotionele gezondheid. De eerste gaat over het algemeen over informatieverwerking, terwijl de tweede meer gaat over hoe emoties worden waargenomen. Het verschil hangt daarom af van de mechanismen van het denken tegen het uiten van gedachten.

Emoties zijn afgeleid van het Latijnse woord emovere, wat ‘roeren’ betekent. Over het algemeen houdt emotionele gezondheid zich bezig met hoe we omgaan met onze emoties.

Emotionele gezondheid staat in relatie met Emotionele intelligentie, gemeten met de index EQ, een aanvulling van het (IQ). Het EQ wordt algemeen gebruikt om te achterhalen in welke mate mensen emotioneel vaardig zijn maatschappelijk succesvol kunnen zijn door middel van expressie, zelfkennis en empathisch vermogen. Maar ja, wat is ‘maatschappelijk succes’ en wie bepaalt dit?

De vijf belangrijkste EQ-eigenschappen zijn:

  1. Zelfkennis. Mensen met een hoog EQ hebben het vermogen om de eigen denkwijze, mogelijkheden en onmogelijkheden te kunnen inschatten en daar conclusies uit te trekken.
  2. Optimisme. Mensen met een hoog EQ denken positief over hun eigen mogelijkheden en laten zich niet snel uit het veld slaan.
  3. Doorzettingsvermogen en kunnen afzien. Mensen met een hoog EQ kunnen het opbrengen om door te zetten en te blijven werken aan iets wat ze op lange termijn vervulling geeft.
  4. Empathie. Mensen met een hoog EQ kunnen zich goed verplaatsen in de gevoelens van anderen.
  5. Sociale vaardigheden. Mensen met een hoog EQ kunnen goed met zowel bekenden als met vreemden omgaan. (Bron: Wikipedia)

Emotionele Gezondheid heeft wat ons betreft dus te maken met ‘in contact staan met je gevoel, je gevoelens, je buik als het ware, terwijl mentale gezondheid juist gaat over je verstand, je denken en je hoofd.

Om als mens ‘in balans te zijn’ dienen zowel hoofd, hart, lijf en ziel je volle aandacht te krijgen. Indien de één veel meer aandacht krijgt dan de ander dan ontstaat er onbalans en dat ga je merken als je werk, je leven en/of je relaties niet meer als vanzelf gaan (in flow zijn).